KDO JE DULA A V ČEM MůŽE POMOCI

Dula je osoba rodinám nápomocná během těhotenství, při porodu a v poporodním období. Dula se soustřeďuje na citové potřeby ženy, dítěte i ostatních členů rodiny a poskytuje emocionální, psychickou a specificky lidskou podporu.

Mezi služby, které dula nabízí, patří

Nedílnou a podstatnou součástí práce duly je její fyzická přítomnost, připravenost být kdykoli k dispozici, ochota empaticky naslouchat matce i ostatním členům rodiny a případná pomoc při vyhledání speciálně zaměřených odborníků. Při samotném porodu dula pomáhá vytvořit takovou atmosféru, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se na porod soustředit.

Ve prospěch přítomnosti duly u porodu hovoří výzkumy. Její přítomnost u porodu snižuje

Péče duly o matku a novorozence má pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví, na výskyt poporodní deprese a m.j. na teplotu rodičky. Matky doprovázené dulami také samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji. (viz M. Klaus, J. Kennell: Mothering the Mother, 1993).

Pro další informace zatím můžete navštívit třeba odkaz VenDula na těchto stránkách nebo stránky České asociace dul. Můžete se také seznámit s Etickým kodexem České asociace dul.